Loading...

מדיניות פרטיות

לוח שנה פמיניסטי

כללי

חברת פיין אקדמיק- (להלן: "החברה") מתייחסת בכבוד רב לפרטיות הגולשים באתר האינטרנט אותו היא מנהלת ומפעילה (להלן: "האתר") ושומרת עליה. מדיניות הפרטיות של האתר קובעת כיצד החברה משתמשת ומגנה על מידע שהגולשים באתר מוסרים לחברה בעת השימוש באתר. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. מאחר שהחברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר, החליטה החברה לפרסם ולהבהיר את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, ככל שאפשר להבהיר במסגרת מסמך זה, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.השימוש בלשון זכר הינו למטרות נוחות בלבד; המידע כמובן רלבנטי ופונה לנשים וגברים כאחד
.אנא זכור: אינך חייב למסור כל מידע, והחוק אינו מחייב אותך למסור כל מידע, אולם אי מסירת המידע תמנע ממך שימוש בחלק משירותי האתר

פרטיות המידע

החברה מחויבת להבטיח כי הפרטיות שלך מוגנת. אם יתבקש ממך מידע אישי כלשהו בעת השימוש באתר זה, המידע ישמש אך ורק בהתאם למדיניות הפרטיות המוצהרת באתר בדף זה. מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מעת לעת והדבר יתבטא בדף זה. אנו ממליצים לבדוק דף זה מעת לעת כדי לוודא שהשינויים במדיניות הפרטיות מקובלים עליך. מדיניות זו היא הקובעת החל מחודש ינואר 2017.

איזה מידע נאסף

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע הינו מידע שאתה מוסר ביודעין וזהו מידע שמזהה אותך באופן אישי, לרבות בשמך, בכתובתך ופרטים נוספים שמסרת. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך אנו עשויים לאסוף את המידע הבא

שם פרטי ומשפחה
פרטים ליצירת קשר כולל כתובת דואר אלקטרוני
באילו דפים באתר ביקרת, מה ביקשת באתר
מידע הקשור לתקשורת שהייתה בין הגולש לבין החברה באמצעות האתר

מה אנו עושים עם המידע שאנו אוספים

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. אנו שומרים את הנתונים עבור פניות עתידיות שלך וכדי לספק לך שירות טוב יותר. אנו עשויים להשתמש במידע כדי להודיע לך באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני ו/או פרטים נוספים שסיפקת על מוצרים חדשים, מבצעים, אירועים ולעניין אותך בפעילויות שאנו עורכים ובכל מידע אחר שאנו חושבים שאתה עשוי למצוא בו עניין. אנו עשויים להשתמש במידע כדי להציע לך שיתופי פעולה מסוגים שונים, אנו עשויים להשתמש במידע כדי לשפר את המוצרים והשירותים שלנו. אנו עשויים לפנות אליך באמצעות המידע שסיפקת למטרות של שירות לקוחות ו/או מחקרי שוק. אנו עשויים לחזור אליך באמצעות מידע זה כדי לענות על שאלותיך ולסייע לך בדרכים אחרות, על פי צרכיך ורצונותיך

אבטחת מידע

החברה דואגת כי מערכותיה ואתריה יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע
יחד עם זאת, יש להבין כי בעוד אבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשביה ואתריה, הרי שאין בהם כדי להעניק חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה
.מפעילי האתר אינם מתחייבים כי השירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם

צרי קשר

לובה פיין/ ברכה ברד
feinacademic AT gmail.com
brachabarad AT gmail.com
togetherkulan AT gmail.com